Hontai Yoshin Ryu - Grundlagenseminar

Hontai Yoshin Ryu - Grundlagenseminar

Grundlagen der japanischen Samurai-Schule Hontai Yoshin Ryu
Toshu no Kata - Emono Kata (Jujutsu und Waffentechniken)
Offen für Budoka aller Stilrichtungen

3 Teilnehmer (None eingeladen)