1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ράμφεια 2014. "Ραμφοκοέλιο, το εγχειρίδιο του καημού του ενός"

1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ράμφεια 2014. "Ραμφοκοέλιο, το εγχειρίδιο του καημού του ενός"

Μια διακρής αναζήτηση στα μονοπάτια της σκέψης που;εχουν χαράξει οι δύο αύτοι τεράστιοι παγκόσμιοι φάροι στοχασμού ο Στέλιος Ράμφος - Stelios Ramfos και ο Paolo Coelho.

Καλούνται όλοι/ες οι εν Ελλάδι θαυμαστές (και προπάντων θαυμάστριες) των δύο αυτών μεγάλων να καταθέσουν σκέψεις, εργασίες διατριβές πάνω στη μελέτη του στοχασμού στην διεπαφή της διανόησης των δύο μεγάλων αυτών ανδρών.

Keynote plenary talk: Irvin D. Yalom

Με το πέρας των εργασιών θα απονεμηθεί βραβείο "Leo Buscalia" για την ...

Den gesamten Text zeigen

208 Teilnehmer (667 eingeladen)