Statek Bernard

Über Statek Bernard

Centrum tradičních řemesel

Statek Bernard funguje jako Centrum tradičních řemesel, kde můžete nahlédnout pod ruku řemeslníkům a zároveň si řemeslo vyzkoušet. Na Statku se nachází také Centrum řeky Ohře, muzeum řemesel, zookoutek nebo restaurace s penzionem.

Šachetní 135

Statek Bernards früheren Veranstaltungen