Тета Център - Зорница Гюрова

Über Тета Център - Зорница Гюрова

ThetaHealing е иновативен метод за мигновена трансформация на убеждения и модели на поведение, приложение на квантовата физика. Няма аналог и не се сравнява с никой друг метод, съществуващ до момента.

ThetaHealing сертифицирани обучения и консултации

ул. Софроний Врачански 13, ет.2

Тета Център - Зорница Гюроваs früheren Veranstaltungen